• Basisinkomen, hoe zit dat nou precies?

    Deze korte, creatieve Cut Motion Video zet jou aan het denken...

    Film basisinkomen

Burgerinitiatief Basisinkomen 2018

Beste 2e kamerleden,

Wij zien in een onvoorwaardelijk basisinkomen veel voordelen.

• Het verschaft iedereen een minimale bestaanszekerheid
• Mensen hebben de vrijheid om zelf keuzes te maken tussen betaald werk, opleiding, onderneming, vrijwilligerswerk en/of (mantel)zorg.
• Het rondpompen van geld, de bijbehorende bureaucratie en controles kunnen afgeschaft worden.
• Mensen worden bevrijd van de beperkende ‘etiketten’ die nu geplakt worden.
• Het loont als mensen met elkaar samenwerken, kosten delen en/of samenwonen.
• Gelijktijdige hervorming van de arbeidsmarkt zorgt voor meer betaald werk en meer (deeltijd)banen.

We laten zien dat het basisinkomen nu al betaalbaar is als we de beschikbare middelen anders verdelen. Naast een basisinkomen krijgen mensen ook een gratis basiszorgverzekering en een toelage per kind onder de 18 jaar.

Daarom zijn wij een groot voorstander van invoering van het basisinkomen met ingang van 2018.

[signature]

75,185 signatures

Deel met uw vrienden:

   

Tweede Kamer nog niet overtuigd van Basisinkomen

DEN HAAG - In de tweede kamer werd vandaag een burgerinitiatief aangeboden.. De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven ontvingen burgerinitiatief voor een Basisinkomen in 2018. Namens de Kamer ontving het lid Nepperus de handtekeningen

Op 25 oktober 2016 heeft de Tweede Kamer 58.675 handtekeningen ontvangen van de voorstanders van het basisinkomen. Toch heeft de TK besloten niet tot behandeling over te gaan omdat het voormalige TK-lid Klein het onderwerp al geagendeerd had. Wij gaan door want 40% is al voor het basisinkomen. Laat je stem horen, steun ons en onderteken dit initiatief.

"Don€€r" voor het Basisinkomen 2018

Beste 2e kamerleden,

Wij zien in een onvoorwaardelijk basisinkomen veel voordelen.

  • Het verschaft iedereen een minimale bestaanszekerheid
  • Mensen hebben de vrijheid om zelf keuzes te maken tussen betaald werk, opleiding, onderneming, vrijwilligerswerk en/of (mantel)zorg.
  • Het rondpompen van geld, de bijbehorende bureaucratie en controles kunnen afgeschaft worden.
  • Mensen worden bevrijd van de beperkende ‘etiketten’ die nu geplakt worden.
  • Het loont als mensen met elkaar samenwerken, kosten delen en/of samenwonen.
  • Gelijktijdige hervorming van de arbeidsmarkt zorgt voor meer betaald werk en meer (deeltijd)banen.

We laten zien dat het basisinkomen nu al betaalbaar is als we de beschikbare middelen anders verdelen. Naast een basisinkomen krijgen mensen ook een gratis basiszorgverzekering en een toelage per kind onder de 18 jaar.

Daarom zijn wij een groot voorstander van invoering van het basisinkomen met ingang van 2018.