De hoogte van het basisinkomen

Hoe hoog wordt het basisinkomen dan ? Dat is natuurlijk de spannende vraag.

Daarover doen wij met dit burgerinitiatief nog geen uitspraken. Ons belangrijkste doel is namelijk om het draagvlak voor het basisinkomen te vergroten. We hopen zichtbaar te maken dat velen dit zien als de eigentijdse vorm voor sociale zekerheid en arbeidsmarkt.

Maar goed, we willen natuurlijk niet helemaal ‘verstoppertje’ spelen over de mogelijke hoogte van het basisinkomen. Er zijn twee aanvliegroutes. Bekijk je het vanuit de leefbaarheid, “je moet er van kunnen rondkomen”, dan zul je rond de € 1.500 per maand uitkomen. Is de betaalbaarheid voor de schatkist het eerste uitgangspunt, dan kom je eerder uit bij € 1.000 per maand. En dan is de basiszorgverzekering sowieso al door de overheid betaald.