Doelstelling burgerinitiatief

Ons directe doel is om het basisinkomen op de agenda van de tweede kamer te zetten. Ze hebben namelijk beloofd een burgerinitiatief te behandelen als er meer dan 40.000 handtekeningen onder staan. We willen de politiek laten zien dat het basisinkomen dé eenvoudige oplossing voor de 21e eeuw is. De sociale zekerheid, het belastingstelsel en de arbeidsmarkt hebben dringend een nieuw ontwerp nodig, nu piept en kraakt het in alle voegen. Een nieuw ontwerp dat uitgaat van de kracht en talenten van mensen en ze meer vrijheid geeft hun eigen leven in te richten. Een eenvoudiger systeem met minder controle.