€€n kleine bijdrage

Voor dit burgerinitiatief hebben we kosten gemaakt voor tabellen bij het CBS, de website, flyers, de notaris en publiciteit. Daarnaast steken we veel eigen tijd in dit initiatief. We vinden het fijn als je ons werk waardeert met een kleine bijdrage van 5, 10, 20 of 50 euro.

€€n kleine bijdrage

  • Bij voorbaat hartelijk dank.

U kunt ook zelf een bedrag overmaken op NL15 TRIO 0390 9274 22 t.n.v. stichting Basisinkomen 2018