€€n kleine bijdrage

Mede door ons burgerinitiatief is de aandacht voor het basisinkomen toegenomen.

Geweldig dat de campagne gefinancierd is door vele bijdragen van betrokken sympathisanten. De website, filmpjes, een geslaagd symposium, 100.000 verlichtingsaanslagen, het kon daarmee betaald worden.

Nu willen we The BIG BIC starten. Alle jongeren en studenten in Nederland uitdagen met goede ideeën voor invoering van het basisinkomen aan de slag te gaan.

Hoe meer steun, hoe meer impact we kunnen hebben met deze prijsvraag.

Alvast hartelijk dank voor je bijdrage.

€€n kleine bijdrage

  • Bij voorbaat hartelijk dank.

U kunt ook zelf een bedrag overmaken op NL15 TRIO 0390 9274 22 t.n.v. stichting Basisinkomen 2018