Betaalbaar, nu al!

Mooi plan om iedere volwassene maandelijks een vast basisinkomen te geven en ook nog eens de basiszorg ‘gratis’ te regelen. Maar hoe gaan we dat betalen ? Belangrijkste is natuurlijk dat alle uitkeringen stopgezet worden, van WW tot AOW en van bijstand tot Wajong. Alle toeslagen verdwijnen, studiefinanciering wordt stop gezet. De organisaties die het uitvoeren kunnen ook opgeheven worden. Ministerie van sociale zaken, het UWV, de sociale diensten en de helft van de belastingdienst. Dat scheelt alvast veel, heel veel geld. Alles bij elkaar was dat 110 miljard euro in 2013.

De inkomstenbelasting wordt heel eenvoudig. Alles wat iemand met werken verdient is voor een deel vrijgesteld en daarboven geldt een vast tarief inkomstenbelasting, de zogenaamde vlaktaks. Er bestaan geen aftrekposten meer, ook lekker eenvoudig. Omdat het eerste deel van iemands inkomen vrij is van belasting is het dus direct voor de volle 100% lonend als iemand werkt.

Nu is dat door de armoedeval nauwelijks interessant voor mensen in een uitkeringssituatie.

De BTW op alle producten en diensten wordt één tarief van 20%, er zijn geen vrijstellingen meer. Kerosine en vliegen worden ook belast, de vennootschapsbelasting op bedrijfswinsten gaat effectief naar 30%. Op alle financiële transacties wordt een kleine transactietaks geheven.

Bij de onderbouwing is het allemaal exact na te lezen en na te rekenen. Voor de echte liefhebbers of cijferaars !